top of page

AZƏRBAYCAN ŞÖBƏMİZ YANĞIN SÖNDÜRMƏ VƏ HİSSETMƏ SİSTEMLƏRİ LİSENZİYASINI ALDI

SBC  Otomasyon  Sistemleri  və  Sanayi  Ticaret   A.Ş Azərbaycan  filial  olaraq  25.04.2016-cı il  tarixindən  etibarən Yanğın  Söndürmə, Hissetmə  və  Qorunma  Sistemləri ilə  əlaqədar  Sistem  həlli, Satış, İstismara  alma, Baxım, Servis xidmətləri  verməyə  başladıq.
Diqqətinizə  çatdırırıq.

yangınsertifika.jpg
bottom of page